Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: Thalidomide Lipomed - thalidomide