Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat og dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020.
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020 med tilbakemeldingfrist 6.1.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 23.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 30.10.2020
Gjenomføringsrapport for 2018 lagt fram av Kommisjonen 6.11.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 13.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.6.2020 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 12.6.2020

Sider