Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018
EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider