Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018
EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foto: Pixabay
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018
Mer enn ti år etter at EU vedtok et eget regelverk om legemidler til barn er punktum satt for den påfølgende EØS-prosessen ved at Island, som siste land, denne uken godkjente beslutningen fra 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Beslutningen innebærer bl.a. at ESA gis kompetanse til å ilegge bøter. Stortinget samtykket i juni i fjor til EØS-komiteens beslutning og innholdet i regelverket er allerede gjennomført i norsk rett gjennom endringer til legemiddelloven og patentloven. Også Liechtenstein har tidligere godkjent EØS-beslutningen, som nå vil tre i kraft 1. juni 2018. I tillegg til pediatriforordningen (dette faktaarket) omfatter beslutningen en endringsforfordning, en forordning om supplerende beskyttelsessertifikat og en forordning om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler.

Sider