Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 4.3.2021
Dansk og Svensk departementsnotat offentliggjort 22.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 19.1.2021. Rådsvedtak med pressemelding 21.1.2021.
Høring med pressemelding (sak 2) om intiativet om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 21.1.2021 med frist 15.4.2021
Smitteberedskap
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021
Basert på erfaringer med koronapandemien la Europakommisjonen i november 2020 fram forslag om mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Ved siden av tre konkrete lovforslag presenterte Kommisjonen også de første byggesteinene i "en europeisk helseunion". En oversikt over heleberedskapspakken finner du her.
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.1.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020. Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2020

Sider