Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.12.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.4.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.11.2019
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019

Sider