Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.03.2015
Norsk forskrift kunngjort 17.03.2015
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.07.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.06.2014
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 13.06.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.06.2014
Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 28.05.2014
EØS-komiteens vedtak fra oktober 2013 om å innlemme i EØS-avtalen et direktiv (dette faktaarket) og en forordning om overvåking av legemidler, trådte i kraft 28. mai 2014. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. De nye EU-rettsaktene vil gi EUs legemiddelkontor i London en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger. EØS-komitevedtaket må godkjennes av parlamentene i Liechtenstein og Island før det trer i kraft. En norsk forskrift som gjennomfører de to rettsaktene i norsk rett ble kunngjort 3. desember 2013.

Sider