Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.05.2014
I henhold til en ny EU-forordning, skal legemidler som er underlagt særskilt overvåking utstyres med en trekant med spissen ned. I bruksanvisningen vil man bli oppfordret til å melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. I etterkant av EØS-komiteens vedtak av 8. april 2014 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen, kunngjorde Helse- og omsorgsdepartementet 13. mai 2014 en forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett.
Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Liechtenstein: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.06.2014
Norsk forskrift kunngjort 29.04.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 15.04.2014
Europakommisjonen igangsatte 10. april 2014 en høring om helsetjenester basert på mobilt utstyr som mobiltelefoner, nettbrett, patientovervåkningsutstyr og annet trådløst utstyr. Et bakgrunnsdokument om 'mobil helse' (m-helse) i form av en grønnbok, ble lagt fram samme dag. Et svensk departementsnotat om grønnboken ble offentliggjort 15. mai 2014.
EØS-komitebeslutning 08.04.2014. EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.4.2016
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.03.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.02.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 04.02.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013
Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2013
Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.10.2013

Sider