Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016
Åpen konsultasjon om "lignende legemiddel" igangsatt av Kommisjonen 29.7.2016
Forslag til fortolkning lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2016
Direktivet erstattet av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/40 20.5.2016
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2016
EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.3.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.2.2016
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2016

Sider