Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Gjennomføringsrapport for 2016 lagt fram av Kommisjonen 5.8.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 11.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
EØS-notat offentliggjort 7.12.2018

Sider