Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.5.2020
Veiledning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.4.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen og publisert i EU-tidende 15.4.2020
Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 8.4.2020
Høringsutkast til kommisjonsforordning publisert i Kommisjonens dokumentregister 18.3.2020
Gjennomføringsrapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 3.3.2020
EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring igangsatt av Kommisjonen 4.2.2019
EØS-notat offentliggjort 7.12.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.4.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.11.2019

Sider