Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 6.7.2020
Det reviderte tobakksdirektiv fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av direktivet, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 29.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om planlagt strategi igangsatt av Kommisjonen 16.6.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.6.2020 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 12.6.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 11.6.2020 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 12.6.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Høring med forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.5.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.5.2020
Veiledning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.4.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen og publisert i EU-tidende 15.4.2020
Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 8.4.2020

Sider