Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: edotreotide