Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede i sin udtalelse af 30. juli 2018 (i det følgende benævnt "VKF's udtalelse"), at Phenylene Bis-Diphenyltriazine er sikkert til anvendelse som UV-filter i solbeskyttelsesprodukter og andre kosmetiske produkter med en koncentration på højst 5 %, og at anvendelse heraf kun er sikker i produkter, der påføres huden, og ikke i produkter, der kan medføre eksponering via indånding.

(2) På baggrund af VKF's udtalelse og for at tage højde for den tekniske og videnskabelige udvikling bør anvendelsen af Phenylene Bis-Diphenyltriazine som UV-filter i kosmetiske produkter godkendes med en koncentration på højst på 5 %, undtagen i anvendelser, hvor slutbrugerens lunger kan blive eksponeret via indånding.

(3) Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet