Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter