Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'