Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain