Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer