Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/817 av 20. mai 2021 om etablering av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av forordning (EU) nr. 1288/2013

Regulation (EU) 2021/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2020 establishing 'Erasmus+': the Union Programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2021

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, 14.12.2020)

Kommissionen glæder sig over den politiske aftale om Erasmus+

Kommissionen udtrykte i dag tilfredshed med den politiske aftale, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne har indgået om det nye Erasmus+-program (2021-2027). Trepartsforhandlingerne er nu afsluttet, og der udestår kun, at Europa-Parlamentet og Rådet endeligt godkender lovteksterne.

Næstformand Margaritis Schinas med ansvar for fremme af vores europæiske levevis udtaler: "Erasmus er det program, det tydeligst repræsenterer essensen i det europæiske samvirke. Det er kronen på værket. Erasmus-generationerne udgør kernen i vores europæiske levevis. Enhed i mangfoldighed, solidaritet, mobilitet, støtte til Europa som en verdensdel med fred, frihed og muligheder. Med dagens aftale er vi klar til de næste, endnu større Erasmus-generationer."

Kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, Mariya Gabriel udtaler: "Det glæder mig, at der er nået til politisk enighed om det nye Erasmus+-program. Erasmus+ er ét af vores flagskibsprogrammer. I de sidste tre årtier har Erasmus+ hjulpet den personlige, sociale og faglige udvikling for over 10 millioner deltagere — heraf næsten halvdelen mellem 2014 og 2020. Med et næsten fordoblet budget for den næste programmeringsperiode vil vi nu arbejde på at hjælpe 10 mio. til i løbet af de næste syv år."

Erasmus+ er en ægte europæisk succeshistorie og bliver konsekvent udpeget som ét af EU's mest vellykkede initiativer. Siden programmet så dagens lys i 1987, er det blevet udvidet betydeligt. Det dækker nu alle uddannelses- og erhvervsuddannelsessektorer lige fra førskoleundervisning, børnepasning og skoleuddannelse til erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse. Det støtter samarbejdet om ungdomspolitik og fremmer deltagelse i sport.

Det nye program har et budget på over 26 mia. EUR, som består af 24,5 mia. EUR i løbende priser og en supplerende tildeling på 1,7 mia. EUR i 2018-priser, og det bliver ikke blot mere inklusivt og innovativt, men også mere digitalt og grønnere. Det vil være afgørende for, at vi senest i 2025 kan realisere det europæiske uddannelsesområde og mobilisere uddannelses-, ungdoms- og sportssektorerne med henblik på hurtig genopretning og fremtidig vækst. Dette vil give Europas lærende mange nye muligheder. Øget tilgængelighed og mere fleksible mobilitetsformater gør, at programmet vil tilbyde muligheder for en mere forskelligartet gruppe af lærende, deriblandt lærende med begrænsede muligheder og skoleelever, som nu vil være omfattet af mobilitetsaktionen. Det vil åbne nye muligheder for samarbejde, fremme innovation i udformning af læseplaner, læring og undervisningspraksis og fremme både grønne og digitale færdigheder. Det vil også støtte nye flagskibsinitiativer såsom Europauniversiteter, lærerakademier, erhvervsekspertisecentre og DiscoverEU.

De næste skridt

Den 10. november 2020 blev der opnået politisk enighed mellem Europa-Parlamentet, EU-landene i Rådet og Kommissionen om det næste langsigtede EU-budget og NextGenerationEU. Som et næste skridt haster det nu med den formelle vedtagelse af FFR-pakken og af afgørelsen om egne indtægter. 

Når det langsigtede EU-budget er blevet vedtaget, bliver det — sammen med NextGenerationEU-initiativet, som er et midlertidigt instrument, der skal sætte skub i genopretningen af Europa — den største stimuluspakke, der nogensinde er blevet finansieret over EU-budgettet. I alt er der afsat 1,8 billioner EUR*, som skal bidrage til at genopbygge Europa efter covid-19-krisen. Det vil blive et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa.

*i 2018-priser

Yderligere oplysninger

Erasmus+

Genopretningsplan

Det langsigtede EU-budget for 2021-2027 og NextGenerationEU

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.04.2021
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Høring
Høring publisert
01.12.2020
Høringsfrist
10.02.2021
Annen informasjon