Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister