Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA