Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon