Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas