Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser