Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering