Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan