Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter