Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk