Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon