Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2018
EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2017

Sider