Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 31.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Kjennelse med pressemelding avsagt av Høyesterett 1.3.2021
Høyesterett kom 1. mars 2021 med kjennelse i søksmålet fra Nei til EU knyttet til Stortingets vedtak i mars 2018 om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Flertallet i Høyesterett mener denne typen stortingsvedtak må kunne prøves av domstolene, og saken går nå tilbake til Oslo tingrett. Nei til EU har reist sak mot staten fordi det etter organisasjonens oppfatning var i strid med Grunnloven at Stortinget med alminnelig flertall samtykket til å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Samtykket gjelder etter organisasjonens syn en så inngripende overføring av myndighet til et internasjonalt organ at vedtaket skulle vært truffet med tre fjerdedels flertall. EØS-komiten besluttet i 2017 å innlemme energimarkedspakken i EØS-avtalen. Beslutningen, som trådte i kraft 3. oktober 2019 i etterkant av Stortingets godkjennelse, inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.2.2021 med frist 14.4.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.2.2021
EØS-notat offentliggjort 26.3.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 21.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.2.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.11.2020

Sider