Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2019
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Høring om planlangt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2019
Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.10.2018
Dom avsagt av EU-domstolen 8.11.2018
Forordningen ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018 etter en sak anlagt av en britisk produsent av støvsugere uten oppsamlerpose. Domstolen ga firmaet medhold i at metoden som skal benyttes for måling av energieffektivitet i forbindelse med forordningen, ikke tar hensyn til posefrie støvsugere. Kommisjonen har meddelt at forordningen ikke lenger er i kraft fra 19. januar 2019. Den vil også bli tatt ut av EØS-avtalen.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2018
EØS-notat offentliggjort 2.2.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

Sider