Fornybar energi: raskere og enklere tillatelsesprosedyrer