Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
EØS-notat offentliggjort 23.03.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.11.2014
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.10.2014
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014
Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.05.2014
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 21. mai 2014 REMIT-forordning fra 2011 som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Olje- og Energidepartementets EØS-notat ble offentliggjort 17. mai 2014. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forordningen er merket EØS-relevant.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.04.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.03.2014
EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
Et EØS-notat om Kommisjonens forslag til rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 ble offentliggjort 8. mars 2014. Blant tiltakene Kommisjonen foreslår er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem.
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.02.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.1.2014. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2014
Europakommisjonen la 20. januar 2014 fram en handlingsplan for utviklingen av havenergi energi, som bølge- og tidevannskraft (ikke offshore vindkraft). I forbindelse med meddelelsen vil Kommisjonen opprette et havenergiforum (Ocean Energy Forum) som skal fungere som vitensenter for havenergi. Basert på resultatene fra forumet skal det utarbeides et veikart med mål og tidsplan for industriell utvikling av sektoren. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte handlingsplanen 22. januar 2014.
Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt.
Kommisjonen la 27. mars 2013 fram flere høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. I tillegg til grønnboken om EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 (dette faktaarket), presenterte Kommisjonen også et høringsdokument om karbonfangst og -lagring og om internasjonal klimapolitikk, samt en rapport om gjennomføring av fornybar energidirektivet. Regjeringen sendte 19. desember 2014 et innspill til Kommisjonen med norske synspunkter på EUs 2030-rammeverk.
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 8.1.2014
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.1.2014

Sider