Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 1.12.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015
Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015
Norsk innspill offentliggjort av Olje- og energidepartementet 13.10.2015
Meddelelse om markedsvurdering av nettspenningslamper lagt fram av Kommisjonen 11.9.2015
Dansk departementsnotat offentliggjort 9.9.2015. EØS-notat offentliggjort 10.9.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015

Sider