Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere (revisjon)