Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: endringsbestemmelser 2019