Beslutningsprosessen: energi

Forsiden - Velg område - Energi - Beslutningsprosessen: energi
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Energimerkeforordningen 2015: gjennomføringsbestemmelser om driftsdetaljer for produktdatabasen EPREL
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter (revisjonsforslag)
Krav til miljøvennlig utforming av solcellemoduler og -vekselrettere
Energimerking av solcellemoduler
Krav til miljøvennlig utforming av matlagingsutstyr
Krav til energimerking av matlagingsutstyr (revisjon)
Energimerking av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.
Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.: revisjon
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon)
Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass
Energimerking av varmeovner, klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere (revisjon)
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannstanker
Energimerking av anlegg for romoppvarming og kombinerte anlegg
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper (planlagt revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)
Energimerking av klimaanlegg (revisjon)
Energimerking av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)
Krav til miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater
Krav til miljøvennlig utforming av heiser
Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller
Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Økodesignkrav til vindusprodukter
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Krav til miljøvennlig utforming av kompressorer
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Krav til miljøvennlig utforming av industri- og laboratorieovner
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Energimerking: rettelser av krav til klimaanlegg, lyskilder og kjøle- og fryseskap
30.09.2023
Energieffektiviseringsdirektivet (2023)
10.10.2023
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
31.12.2019
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett
20.09.2023
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett
20.06.2025
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff
07.09.2023
Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff
10.07.2023
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse
10.07.2023
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk
05.07.2023
Krav til miljøvennlig utforming av husholdnings- og kontorutstyr i avslått tilstand og hviletilstand
09.05.2025
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: revisjon av primærenergifaktor
04.05.2023
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
24.12.2018
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
04.07.2019
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
01.01.2020
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
28.12.2011
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter
16.12.2022
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel
30.12.2023
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
23.06.2022
Fornybar energi: EU-henstilling om fremme av prosjekter og elkjøpsavtaler
Fornybar energidirektivet: endringsbestemmelser om beregningsmetode for fornybar energi brukt til kjøling, inkludert fjernkjøling
07.06.2022
Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og -lagringstanker
26.09.2013
EU-plattformen for fornybar energi
20.11.2021
Retningslinjer for grensekryssende krafthandel: tilpasning til elmarkedsforordningen
15.03.2021
EUs finansieringsordning for fornybar energi
07.10.2020
Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
10.01.2021
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
10.01.2021
Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
01.01.2021
Beredskap i elektrisitetssektoren
04.07.2019
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
24.12.2018
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
10.03.2020
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
12.06.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
10.06.2019
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
24.12.2018
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
18.12.2017
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet: endringsbestemmelser om datarapportering
07.01.2014
Intelligente målesystemer for elektrisk kraft
02.04.2012

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
01.03.2021

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
01.01.2021

2023/155

Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk ved direktesalg
01.03.2021

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
07.04.2019

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
25.12.2019

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
25.12.2019

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
25.12.2019

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
25.12.2019

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
25.12.2019

2023/154

Krav til miljøvennlig utforming av luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer
09.01.2017

2017/142

02.11.2017
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
09.01.2017

2017/198

02.11.2017
Fornybardirektivet om økt bruk av fornybar energi: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fornybar energi: godkjenning av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
08.01.2018

2019/234

28.09.2019
Krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og servere
17.07.2013

2015/307

12.12.2015
18.12.2015
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
01.07.2006

2008/101

01.04.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming
10.08.2015

2016/025

06.02.2016
02.03.2016
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner: harmoniserte standarder
12.09.2023
Bygningsenergidirektivet 2010
09.07.2012

2022/135

01.11.2023
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje)
03.03.2011

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Energimerkeforordningen 2015
01.08.2017

2019/072

01.08.2020
01.10.2020
Økodesigndirektivet 2009 om krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter
20.11.2010

2011/067

01.11.2012
01.01.2012
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
03.03.2011

2017/093

01.11.2019
Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon
19.06.2022

2023/096

Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
14.08.2015

2020/204

31.07.2021
01.08.2021
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
05.12.2010

2011/162

20.12.2011
01.01.2012
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
18.12.2017

2020/207

31.07.2021
01.08.2021
Dekkmerkeforordningen 2020
01.05.2021

2022/178

11.06.2022
19.09.2022
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - ACER
03.09.2009

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming
01.04.2018

2015/309

01.01.2018
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad
27.04.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
02.08.2013

2015/307

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
01.03.2021

2021/348

11.12.2021
26.01.2022
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
09.08.2020

2021/040

06.02.2021
26.01.2022
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
30.07.2020

2021/041

06.02.2021
26.01.2022
Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon)
20.04.2016

2016/046

01.07.2017
20.04.2016
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
01.07.1995

1995/019

01.09.1995
01.09.1995
Grensekryssende elektrisitetshandel (ITC-forordningen): bestemmelser om transmisjonsavgifter
03.03.2011

2021/297

30.10.2021
29.10.2021
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse
17.10.2016

2020/205

31.07.2021
01.08.2021
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
14.09.2017

2020/206

31.07.2021
01.08.2021
Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger
25.05.2015

2021/042

06.02.2021
07.06.2021
Gasstransmisjonsforordningen
03.09.2009

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
30.07.2020

2021/145

24.04.2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
01.03.2021

2021/113

20.03.2021
26.03.2021
Energimerking av lyskilder (revisjon)

2021/113

20.03.2021
26.03.2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
01.01.2020

2021/113

20.03.2021
26.03.2021
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
01.11.2020

2021/113

20.03.2021
26.03.2021
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
01.01.2020

2021/113

20.03.2021
26.03.2021
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon)
01.11.2020

2021/113

20.03.2021
26.03.2021
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
20.04.2016

2016/046

01.07.2017
20.04.2016
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
15.11.2019

2020/129

26.09.2020
06.10.2020
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
14.11.2019

2020/062

01.05.2020
06.10.2020
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
01.04.2020

2020/130

26.09.2020
06.10.2020
Kraftvarmedirektivet (CPH): fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
21.02.2006

2006/151

01.01.2008
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
03.03.2011

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
01.07.2004

2005/146

01.07.2004
01.07.2007
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
05.07.2013

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
17.09.2012

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
03.03.2011

2017/093

03.10.2019
01.11.2019
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning
01.07.2011

2017/093

03.10.2019
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon
26.04.2018

2019/073

30.03.2019
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
11.06.2018

2019/016

09.02.2019
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
26.09.2013

2018/148

07.07.2018
21.08.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
05.01.2018

2018/149

07.07.2018
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
20.04.2016

2016/046

01.07.2017
20.04.2016
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
07.03.2017

2017/197

28.10.2017
02.11.2017
Dekkmerkeforordningen 2009
01.11.2012

2012/017

11.02.2012
01.01.2013
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
27.10.2003

2005/102

01.09.2006
01.01.2008
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
01.07.2004

2005/146

01.07.2004
01.07.2007
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming
10.08.2015

2016/091

30.04.2016
20.06.2016
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.
28.07.2015

2016/052

19.03.2016
24.04.2016
Energimerking av energirelaterte produkter på internett
06.06.2014

2016/024

06.02.2016
02.03.2016
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser
27.02.2015

2015/313

27.02.2016
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
20.02.2014

2015/311

12.12.2015
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger
15.12.2014

2015/312

12.12.2015
18.12.2015
Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr
12.09.2013

2015/310

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
15.12.2014

2015/308

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av kjeler for fast brensel
01.04.2017

2015/309

01.04.2017
18.12.2015
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
01.01.2015

2015/311

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
28.07.2015

2015/309

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av kjeler og kombikjeler
26.09.2013

2015/310

12.12.2015
18.12.2015
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker
26.09.2013

2015/310

12.12.2015
18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel
10.08.2015

2016/025

06.02.2016
Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper
26.03.2013

2015/314

12.12.2015
Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel
02.02.2011

2013/116

02.11.2015
Krav til miljøvennlig utforming av retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED)
03.01.2013

2013/115

15.06.2013
10.09.2013
Transformatorforordningen
11.06.2014

2015/099

01.05.2015
22.06.2015
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr
26.03.2013

2014/187

26.09.2014
10.10.2014
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer
27.07.2014

2014/086

27.07.2014
28.05.2014
Energimerking av fjernsyn
30.11.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Lavspenningsdirektivet 2006
21.08.1974

2007/076

07.07.2007
Energimerkedirektivet 2010
20.07.2011

2012/217

01.06.2013
01.06.2013
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser
30.05.2012

2013/117

15.06.2013
08.07.2013
Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk
29.03.2011

2012/221

08.12.2012
08.07.2013
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper
15.07.2012

2013/079

04.05.2013
01.07.2013
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser
01.08.2012

2013/079

04.05.2013
01.07.2013
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
01.11.2013

2013/078

01.11.2013
01.07.2013
Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer
01.09.2013

2013/077

01.09.2013
01.06.2013
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler
29.05.2013

2013/010

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av klimaanlegg
01.01.2013

2012/219

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner
20.12.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk
30.11.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner
20.12.2011

2012/218

01.06.2013
01.06.2013
Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer
26.04.2011

2013/011

02.02.2013
11.02.2013
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner
01.12.2011

2013/011

02.02.2013
11.02.2013
Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme
12.01.2012

2013/012

02.02.2013
01.02.2013
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser
13.04.2010

2011/067

01.11.2012
01.01.2012
Krav til miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter
01.01.2013

2012/220

01.01.2013
01.01.2013
Retningslinjer for beregning av karbonlagre i forbindelse med fornybardirektivet
07.07.2010

2012/221

08.12.2012
01.01.2014
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere
25.02.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
01.07.2004

2005/146

16.01.2009
Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon
06.01.2009

2012/091

01.05.2012
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren
25.06.1972
01.01.1994
Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
20.07.2009

2012/016

11.02.2012
11.02.2012
Bygningsenergidirektivet 2002
04.01.2006

2004/037

04.01.2006
01.02.2007

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Energimerking av støvsugere (opphevet)
01.09.2014

2020/203

12.12.2020
18.12.2015
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer
16.06.2011

2011/001

12.02.2011
01.03.2011