Beslutningsprosessen: energi

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Energimerking av tørketromler: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av elbilladere Ecodesign Preparatory Study
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsutstyr: endringsbestemmelser
Energimerking av lavtemperatur radiatorer Preparatory study
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer: endringsbestemmelser
EU-henstilling om innovative former for bruk av solenergi
Energimerking av elektroniske skjermer: endringsbestemmelser
EU-henstilling om handlingsplan for vindenergi Ares(2024)799125
EU-henstilling om frigjøring av private investeringer i energieffektivitet Ares(2024)645707
Krav til miljøvennlig utforming av små, mellomstore og store krafttransformatorer (revisjon)
Energimerkeforordningen 2015: gjennomføringsbestemmelser om driftsdetaljer for produktdatabasen EPREL Ares(2023)7239578
Krav til energimerking av kjeler for fast brensel Ares(2023)6563376
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel Ares(2023)6563376
Energimerking av solcellemoduler Ares(2021)5948502
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter (revisjonsforslag)
Krav til miljøvennlig utforming av solcellemoduler og -vekselrettere
Krav til miljøvennlig utforming av matlagingsutstyr
Krav til energimerking av matlagingsutstyr (revisjon)
Energimerking av kjøleapparater til yrkesbruk m.m. Kommisjonsutkast av 27.10.2022
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.: revisjon EU-utkast
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon) Ares(2022)2607558
Energimerking av varmeovner, klimaanlegg og komfortvifter (revisjon) Ares(2022)3824829
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere (revisjon) Ares(2022)1579938
Energimerking av anlegg for romoppvarming og kombinerte anlegg Ares(2022)1580011
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming (revisjon) Ares(2022)1580011
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannstanker (revisjon) Ares(2022)1579973
Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker (revisjon) Ares(2022)1579973
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper (planlagt revisjon) Ares(2022)475658
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon) Ares(2022)598022
Energimerking av klimaanlegg (revisjon) Ares(2022)475851
Energimerking av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon) Ares(2022)598022
Krav til miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater
Krav til miljøvennlig utforming av heiser
Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller
Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Økodesignkrav til vindusprodukter
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner
Krav til miljøvennlig utforming av kompressorer Forberedende studie
Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Krav til miljøvennlig utforming av industri- og laboratorieovner
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
C(2023) 1086
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
C(2023) 1087

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer 2024 Ares(2023)6789119
D093344/02
32024R1834
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energibruk i offentlig sektor (art. 5, 6 og 7)
32024H1716
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (forordning) EU-høring
KOM(2023) 148
32024R1747
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (direktiv) EU-høring
KOM(2023) 148
32024L1711
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energieffektivitetsmål og nasjonale bidrag (art. 4)
32024H1722
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for til energisparing (art. 8, 9 og 10)
32024H1590
Elektrisitetsforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om cybersikkerhet Ares(2023)7142081
C(2024) 1383
32024R1366
Fornybar energi: raskere og enklere tillatelsesprosedyrer
KOM(2024) 2660
32024H1343
Auksjonsdesign for fornybar energi
32024H1344
Datasentre - felles rapporteringsordning Ares(2023)8478399
C(2024) 1639
32024R1364
Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass Ares(2022)8413323
C(2024) 1585
32024L1405
Bygningsenergidirektivet 2024
KOM(2021) 802
32024L1275
Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon 2024) Ares(2023)2031651
D089530/04
32024R1103
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet EU-høring
KOM(2023) 147
32024R1106
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi (RED II)
KOM(2016) 767
32018L2001
Energimerkeforordningen 2015: fastsettelse av driftsdetaljer for produktdatabasen
D093413/02
32024R0994
Fornybardirektivet 2018: tilpasning av teknisk begrep, fornybart drivstoff
C(2024) 1621
32024R1408
Energieffektiviseringsdirektivet (2023)
KOM(2021) 558
32023L1791
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel: anvendelsesdato for artikkel 11(1)
32024R0805
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III)
KOM(2021) 557
32023L2413
Krav til energimerking av tørketromler for husholdninger Ares(2023)1486116
C(2023) 4741
32023R2534
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger Ares(2023)1486173
D089494/02
32023R2533
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
KOM(2016) 863
32019R0942
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: endringsbestemmelser om harmoniserte effektivitetsreferanseverdier for separat produksjon av elektrisitet og varme Ares(2022)8366909
C(2023) 4376
32023R2104
Energimerking: rettelser av krav til klimaanlegg, lyskilder og kjøle- og fryseskap Ares(2022)5080449
C(2023) 4094
32023R2048
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
KOM(2016) 864
32019L0944
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett Ares(2022)6031498
D087416/01
32023R1670
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett Ares(2022)6031464
C(2023) 1672
32023R1669
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff Ares(2022)4592406
C(2023) 3513
32023R1640
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse Ares(2022)3836651
32023R1184
Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff Ares(2022)3836721
32023R1185
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk Ares(2022)5456543
32023R1162
Krav til miljøvennlig utforming av husholdnings- og kontorutstyr i avslått tilstand og hviletilstand Ares(2022)112397
D081311/01
32023R0826
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: revisjon av primærenergifaktor
C(2022) 9267
32023R0807
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
KOM(2018) 744
32019D0504
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
KOM(2016) 861
32019R0943
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
KOM(2010) 726
32011R1227
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter Ares(2022)5076968
D084049/02
32022R2299
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel Ares(2021)4234307
D078959/03
32022R0996
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
KOM(2020) 824
32022R0869
Fornybar energi: EU-henstilling om fremme av prosjekter og elkjøpsavtaler
32022H0822
Fornybar energidirektivet: endringsbestemmelser om beregningsmetode for fornybar energi brukt til kjøling, inkludert fjernkjøling
C(2021) 9392
32022R0759
Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og -lagringstanker
D025860/01
32013R0814
EU-plattformen for fornybar energi Ares(2021)2869803
C(2021) 5752
32021R2003
Retningslinjer for grensekryssende krafthandel: tilpasning til elmarkedsforordningen
D069556/01
32021R0280
EUs finansieringsordning for fornybar energi
D068445/01
32020R1294
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
C(2020) 6930
32020R2155
Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
32020R2156
Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
32020D2152
Beredskap i elektrisitetssektoren
KOM(2016) 862
32019R0941
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
KOM(2016) 759
32018R1999
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
C(2019) 1616
32019R0826
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
KOM(2016) 765
32018L0844
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
C(2019) 2055
32019R0807
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
KOM(2016) 761
32018L2002
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
NC-ER-060716
32017R2196
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet: endringsbestemmelser om datarapportering
32014R1348
Intelligente målesystemer for elektrisk kraft
32012H0148

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
KOM(2007) 529
32009L0073 Nr. 93/2017
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
KOM(2008) 19
32009L0028 Nr. 162/2011
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje)
KOM(2007) 528
32009L0072 Nr. 93/2017
Krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og servere
D025517/01
32013R0617 Nr. 307/2015
Gasstransmisjonsforordningen
KOM(2007) 532
32009R0715 Nr. 93/2017
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
32001L0077 Nr. 102/2005
Bygningsenergidirektivet 2010
KOM(2008) 780
32010L0031 Nr. 135/2022
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper: retting av tysk språkversjon
D079336/01
32023R0003 Nr. 277/2023
Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming
32015R1185 Nr. 25/2016
Energimerkeforordningen 2015
KOM(2015) 341
32017R1369 Nr. 72/2019
Økodesigndirektivet 2009 om krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter
KOM(2008) 399
32009L0125 Nr. 67/2011
Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon
32022R0828 Nr. 96/2023
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
32015R1222 Nr. 204/2020
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
D050026/02
32017R2195 Nr. 207/2020
Dekkmerkeforordningen 2020
KOM(2018) 296
32020R0740 Nr. 178/2022
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - ACER
KOM(2007) 530
32009R0713 Nr. 93/2017
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming
32015R1186 Nr. 309/2015
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad
32009R0278 Nr. 1/2011
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
32013R0666 Nr. 307/2015
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner Ares(2020)5284546
C(2020) 8787
32021R0340 Nr. 348/2021
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
C(2020) 2540
32020R1059 Nr. 40/2021
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
C(2020) 142
32020R0987 Nr. 41/2021
Lavspenningsdirektivet 2014 (revisjon)
KOM(2011) 773
32014L0035 Nr. 46/2016
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
31994L0022 Nr. 19/1995
Grensekryssende elektrisitetshandel (ITC-forordningen): bestemmelser om transmisjonsavgifter
32010R0838 Nr. 297/2021
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
D042907/04
32017R1485 Nr. 206/2020
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse
D044661/03
32016R1719 Nr. 205/2020
Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger
32015D0715 Nr. 42/2021
Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
D064375/02
32020R1000 Nr. 145/2021
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
C(2019) 1807
32019R2017 Nr. 113/2021
Energimerking av lyskilder (revisjon)
C(2019) 1805
32019R2015 Nr. 113/2021
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
C(2019) 1804
32019R2014 Nr. 113/2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
C(2019) 1806
32019R2016 Nr. 113/2021
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
C(2019) 1815
32019R2018 Nr. 113/2021
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon) Kommisjonsutkast av 17.11.2014
C(2019) 1796
32019R2013 Nr. 113/2021
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
KOM(2011) 765
32014L0030 Nr. 46/2016
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
D060023/02
32019R1782 Nr. 130/2020
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
D060353/02
32019R1783 Nr. 129/2020
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
D060021/02
32019R1781 Nr. 62/2020
Kraftvarmedirektivet (CPH): fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
32004L0008 Nr. 151/2006
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
KOM(2007) 531
32009R0714 Nr. 93/2017
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
KOM(2001) 125
32003L0055 Nr. 146/2005
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
32013R0543 Nr. 93/2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
32010D0685 Nr. 93/2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
32012D0490 Nr. 93/2017
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning
32011D0280 Nr. 93/2017
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon
32018R0543 Nr. 73/2019
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
32018D0749 Nr. 16/2019
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
D025859/01
32013R0813 Nr. 148/2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
32017D2356 Nr. 149/2018
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
KOM(2011) 772
32014L0034 Nr. 46/2016
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
C(2016) 7765
32017R0254 Nr. 197/2017
Dekkmerkeforordningen 2009
KOM(2008) 779
32009R1222 Nr. 17/2012
Elektrisitetsdirektivet 2003 (andre): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft
32003L0054 Nr. 146/2005
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming
32015R1188 Nr. 91/2016
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.
32015R1095 Nr. 52/2016
Energimerking av energirelaterte produkter på internett
C(2014) 1371
32014R0518 Nr. 24/2016
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
C(2015) 2874
32015R1094 Nr. 309/2015
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
C(2014) 4653
32014R1254 Nr. 308/2015
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
C(2013) 6280
32014R0065 Nr. 311/2015
Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger
32014R1253 Nr. 312/2015
Energimerking av kjeler og kombikjeler
32013R0811 Nr. 310/2015
Energimerking av kjeler for fast brensel
32015R1187 Nr. 309/2015
Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
32014R0066 Nr. 311/2015
Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr
32013R0801 Nr. 310/2015
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker
32013R0812 Nr. 310/2015
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser
32015R1428 Nr. 313/2015
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel
32015R1189 Nr. 25/2016
Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper
32013D0114 Nr. 314/2015
Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel
32011D0013 Nr. 116/2013
Krav til miljøvennlig utforming av retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED)
32012R1194 Nr. 115/2013
Transformatorforordningen
32014R0548 Nr. 99/2015
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr
KOM(2012) 109
32013R0174 Nr. 187/2014
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer
32014R0004 Nr. 86/2014
Lavspenningsdirektivet 2006
32006L0095 Nr. 76/2007
Energimerkedirektivet 2010
KOM(2008) 778
32010L0030 Nr. 217/2012
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser
32011R1235 Nr. 117/2013
Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk
32011R0228 Nr. 221/2012
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
32012R0932 Nr. 78/2013
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper
32012R0547 Nr. 79/2013
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser
32012R0622 Nr. 79/2013
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler
32012R0392 Nr. 10/2013
Energimerking av klimaanlegg
32011R0626 Nr. 219/2012
Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer (2011)
32011R0327 Nr. 11/2013
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner
32010R1015 Nr. 11/2013
Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme
32011D0877 Nr. 12/2013
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser
32010R0347 Nr. 67/2011
Krav til miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter
32012R0206 Nr. 220/2012
Retningslinjer for beregning av karbonlagre i forbindelse med fornybardirektivet
32010D0335 Nr. 221/2012
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere
32009R0107 Nr. 1/2011
Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene
32003R1228 Nr. 146/2005
Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon
32008D0952 Nr. 91/2012
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren
31972R1056
Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
32009D0548 Nr. 16/2012
Bygningsenergidirektivet 2002
KOM(2001) 226
32002L0091 Nr. 37/2004
Økodesigndirektivet 2005: Krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
KOM(2003) 453
32005L0032 Nr. 102/2007
Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter
32010R0774 Nr. 7/2011
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser
32009R0643 Nr. 1/2011
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand
32008R1275 Nr. 1/2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling
32009R0859 Nr. 2/2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft