Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett