Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energibruk i offentlig sektor (art. 5, 6 og 7)