Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming