Krav til miljøvennlig utforming av husholdnings- og kontorutstyr i avslått tilstand og hviletilstand