Energieffektiviseringsdirektivet: utfyllende bestemmelser