Økodesignkrav til vindusprodukter

Tittel

Økodesign, forberedende studium av vindusprodukter

Ecodesign preparatory study for window products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2013)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for vindusprodukter. Produktgruppen ligger inne i arbeidsplan II for perioden 2012-2014 under økodesigndirektiv 2009/125/EF. Hensikten med studiet er å analysere utbredelse og bruk av vindusprodukter i medlemslandene. Analysen vil i neste omgang være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå i gang med å utforme energi- og miljøkrav til vindusprodukter i form av økodesign-/energimerkeforordninger.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man, via studiens hjemmeside, registrerer seg som stakeholder og engasjerer seg i arbeidet. Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EØS. Produkter som oppfyller kravene, vil tildeles et CE-merke som bevis for at de kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.

Oppbyggingen av den forberedende studien:

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)

Task 2 Markeder (volum og priser)

Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)

Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)

Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)

Task 6 Designmuligheter

Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95

Vurdering
Norge har andre klimatiske forhold enn sør-Europa og det er derfor viktig at forskjellene fremkommer i den forberedende studien.

Status
Den forberedende studien startet i juli 2013 og sluttrapporten skal tentativt foreligge i januar 2015. Underveis skal det avholdes to stakeholdermøter, tentativt planlagt til mars 2014 og november 2014.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet