Kraftvarmedirektivet (CPH): fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked