Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 av 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmisjonssystemer og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013

Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2020)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å fastsette av nettkoder om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer.

Forordningen opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013.

Vurdering
Forordning 2017/459 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 ble vedtatt i EU 16. mars 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
06.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet