Krav til miljøvennlig utforming av klimaanlegg og komfortvifter