Krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner