Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser