Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon)