Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner

Tittel

Økodesign, forberedende studium av strømkabler for innendørs elektriske installasjoner

Ecodesign preparatory study for power cables in indoor electrical installations (Entr lot 8)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2013)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium av innendørs strømkabler. Produktgruppen ligger inne i arbeidsplan II for perioden 2012-2014 under økodesigndirektiv 2009/125/EF. Hensikten med studiet er å analysere utbredelse og bruk av strømkabler i medlemslandene i EU. Analysen vil i neste omgang være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå i gang med å utforme energi- og miljøkrav til strømkabler i form av økodesign-/energimerkeforordninger.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man, via studiens hjemmeside, registrerer seg som stakeholder og engasjerer seg i arbeidet. Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EØS. Produkter som oppfyller kravene, vil tildeles et CE-merke som bevis for at de kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.

Oppbyggingen av den forberedende studien:

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)

Task 2 Markeder (volum og priser)

Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)

Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)

Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)

Task 6 Designmuligheter

Task 7 Scenarioer (policy, scenarioer, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Status
Den forberedende studien startet i juni 2013 og sluttrapporten skal tentativt foreligge i februar 2015. Underveis skal det avholdes tre stakeholdermøter, tentativt planlagt til november 2013, mai 2014 og november 2014.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet