Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner