Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer