Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning