Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer 2024