Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)