Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler