Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser