Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass