Energimerkeforordningen 2015: gjennomføringsbestemmelser om driftsdetaljer for produktdatabasen EPREL