Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming